El teu blog de Linux en català

Aquells qui feu servir subversion sovint vos haureu trobat amb la necessitat d’eliminar tots els directoris .svn que s’han creat a algun projecte (per la raó que siga). Ací teniu una ordre ràpida i efectiva per eliminar-los:
find ./ -name .svn -exec rm -rf {} ;