El teu blog de Linux en català

Logo de Debian

Després de 24 mesos de desenvolupament constant, el projecte Debian es complau d’anunciar la nova versió estable 6.0 (nom en clau Squeeze). Debian 6.0 és un sistema operatiu lliure que es presenta per primera vegada en dos variants. Conjuntament amb Debian GNU/Linux, en aquesta versió s’ha introduït Debian GNU/kFreeBSD com a mostra de tecnologia.

Debian 6.0 inclou els entorns d’escriptori KDE, GNOME, Xfce i LXDE així com tot tipus d’aplicacions de servidor. També ofereix compatibilitat amb el FHS v2.3 i programari desenvolupat per a la versió 3.2 de la LSB.

Debian funciona en un ampli rang d’ordinadors que van des d’agendes electròniques i ordinadors portàtils fins a supercomputadors, sense descurar cap maquinari intermedi. En total, Debian GNU/Linux dóna suport a nou arquitectures: PC de 32 bits / Intel IA-32 (i386), PC de 64 bits / Intel EM64T / x86-64 (amd64), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Sun/Oracle SPARC (sparc), MIPS (mips (big-endian) i mipsel (little-endian)), Intel Itanium (ia64), IBM S/390 (s390) i ARM EABI (armel). (més…)

http://lazybrowndog.net/etch/jens/debian-logo-notext.png«Squeeze», la propera versió de Debian, està una mica endarrerida respecte a les dades planejades de desenvolupament. Tot i així, però, s’ha anunciat una primera versió preliminar de l’instal·lador d’aquesta propera versió, que és el que es podria considerar com la primera versió alfa de Debian 6.0.

Tot i que encara li queda un bon camí per estar preparat, ja s’han inclòs algunes millores entre les quals podríem destacar la flexibilitat en les opcions d’idioma (ara permetrà seleccionar llengua, ubicació i locale, cosa que per a la variant valenciana ens vindrà de perles). També hi ha altres canvis, sembla que sobretot enfocats a fer el procés una mica més senzill: per exemple, l’opció de seleccionar si el rellotge és en UTC o no només es mostrarà a la instal·lació avançada. També cal destacar:

  • A la versió x86 s’instal·larà Grub2 per defecte (no diuen res de la versió de 64bits)
  • Suport per a Ext4 al particionador, així com una simplificació del procés per configurar RAID i LVM
  • A la selecció de mirrors es permetrà triar antigues verisions estables de Debian (això és genial per a ordinadors antics)

El tema del locale és molt interessant: per primer cop sembla que se separarà entre llengua_país, cosa que fins feia tasca molt complicada aconseguir seleccionar el nostre propi locale. Les ISO’s d’aquesta versió ja es troben disponibles en versions de 32 i 64bits.

  • Descàrrega | Debian 6.0 “Squeeze” Alpha 1 BitTorrents (AMD64) (i386)
  • Descàrrega | Debian 6.0 “Squeeze” Alpha 1 ISOs (AMD64) (i386)
  • Font | VivaLinux