El teu blog de Linux en català

Obriu un terminal i instal·leu el programa sl. Executeu-lo. Així:
sudo apt-get install sl
sl

20141010042017