El teu blog de Linux en català

Actualització: Tot i que com es pot comprovar a l’enllaç corresponent s’havia anunciat la disponibilitat de l’eyeOS 1.3 per avui, finalment la versió que han decidit publicar és l’1.5 RC, La descripció de característiques que es fa en aquest article, no obstant, és ben vàl·lida.

Menys de dos mesos després de la publicació de la versió immediatament anterior, la 1.2.0.2 (en vam parlar a SomGNU) l’equip d’eyeOS va anunciar fa 6 dies la nova versió, 1.3, carregada de novetats d’interès. eyeOS és una aplicació lliure que es pot instal·lar en un servidor web i que proveeix un o més usuaris d’una interfície per a gestionar els seus arxius i una sèrie d’eines per editar-los, per la qual cosa se’l coneix com un sistema operatiu en línia.

Presentacions a l'eyeOS

La més important d’aquestes novetats és que s’ha completat el desenvolupament de les aplicacions d’ofimàtica d’eyeOS. Això vol dir que ja permet treballar amb més de 100 formats diferents d’arxius d’ofimàtica. Alguns els pot obrir de forma nativa, com els d’Open Document Format (és a dir, els que empra l’OpenOffice.org per defecte: odt, odp, ods) i els de Microsoft Office (doc, xls, ppt); i altres usant el que han anomenat eyeConverter (se’n pot veure la revisió relacionada a l’SVN), eina capaç de convertir molts formats diferents a un de propi de l’eyeOS. Així, gràcies a aquesta eina, es pot obrir amb eyeOS des de documents massa nous com per què els puguin obrir altres programes (per exemple, el format d’ofimàtica de Microsoft .docx) com formats no gaire usats actualment (MultiMate Adv. II 3.7 o Ichitaro 10, per citar-ne dos).

Altres novetats destacades es troben també en l’aplicació del calendari, que permet ara l’ús d’un sol calendari per més d’un usuari, i en el sistema intern de missatgeria instantània que permet posar en comunicació els usuaris d’eyeOS d’un mateix servidor eyeOS entre ells.

Més informació | The office revolution
Enllaç | Web oficial d’eyeOS