El teu blog de Linux en català

Ahir una de les nostres web va rebre un atac que va inserir codi maliciós al llarg i ample del servidor. El nombre de fitxers afectats era excessivament gran i, tot i que el codi era el mateix, no hi havia manera d’eliminar-lo de forma automàtica perquè el sed no podia reemplaçar-lo directament. El codi era un iframe amb una adreça molt llarga amb tot de caràcters «especials», per la qual cosa el sed fallava en fer el reemplaçament. (més…)

El divendres passat vam canviar els servidors de lloc físic. Això ho vam fer entre d’altrs motius, perquè vam canviar de proveidor de serveis (ISP). A causa d’això, ens era necessari canviar la configuració del serivodr de DNS, i reemplaçar en els fitxers de configuració la IP vella per la IP el nou proveidor de serveis. El problema ens va venir al haver de reemplaçar per cada domini hostatjat als servidors la IP vella per la nova.

Per facilitar-nos aquesta feina tan feixuga, ens podem ajudar el programa sed. Sed significa “stream editor”, i és un editor de text que ens ajuda a processar text i ens el mostra per pantalla. Un clàssic exemple de la seva utilitat serveix per reemplaçar text, per exemple, una ip bella que tinguem per una de nova. El seu ús és tan senzill com

sed 's/ip-antiga/ip-nova/g' fitxer-on-s'ha-de-fer-el-reemplaç

El problema que tenim és que l’editor sed només ens mostrarà el canvi per pantalla. Perquè ens guardi el canvi efectuat tenim dues opcions.

La primera és guardar els canvis en un altre fitxer

sed 's/ip-antiga/ip-nova/g' fitxer-original > fitxer-nou

La segona opció ens permet guardar els canvis en el matix fitxer

sed 's/ip-antiga/ip-nova/g' fitxer-original > fitxer-nou && mv fitxer-nou fitxer-original

Ara que ja coneixem una de les moltes coses que pot fer el sed, ens centrarem a resoldre el problema inicial que teniem. Si com a servidor de DNS utilitzeu el bind, per a fer el reemplaç per a cada virtual host, podem ajudar-nos amb un petit script bash. Tansols hem d’anar en una terminal i escriure:

cd /etc/bind/zones/
for f in *
do
cd $f
sed 's/ip-antiga/ip-nova/g' ext-for > ext-for.new && mv ext-for.new ext-for
cd ..
done

I ja tenim tots els fitxers reemplaçats amb qüestió de segons.