El teu blog de Linux en català

Amb l’actualització de servidors a la feina ha eixit a la llum una cosa de la qual no ens havíem adonat fins ara: a molts fitxers de les nostres webs es fa servir la funció split(), que ara es considera obsoleta i toca canviar-la. Concretament, la fèiem servir de la forma:

$title="Això és un titol";
$title1 = split("-", $title);

Existeixen diferents funcions que la reemplacen: preg_split(), str_split() o bé explode() són les més adients per a aquest cas. Nosaltres ho hem solucionat amb preg_split(), que segueix una sintaxi molt semblant, però cal afegir les barres invertides al patró de la següent manera:

$title="Això és un titol";
$title1 = preg_split("/-/", $title);

Amb explode la cosa seria igual que amb l’split, i més ràpid que el preg_split, però no pot amb expressions regulars:

$title="Això és un titol";
$title1 = explode("-", $title);