El teu blog de Linux en català

OpenERP és una aplicació ERP client-servidor que permet personalitzar la gestió de la informació a les necessitats de l’empresa, organització o departament amb poc esforç.

  • La mateixa aplicació s’executa des de l’escriptori (hi ha clients per GNU/Linux, MacOSX i Windows) com també des del navegador web.
  • Configuració/personalització de grups, rols, processos, formularis, informes.
  • Més de 300 mòduls disponibles: Gestió de empreses, contactes, productes, vendes, compres, comptabilitat, magatzem, producció, projectes, CRM, recursos humans, …
  • Ràpid desenvolupament de mòduls nous.
  • Disposa de connectors per a botigues virtuals ezPublish, OSCommerce, VirtueMart, Magento.
  • És programari lliure, distribueix sota llicència GPL.

Fa poc es va publicar la versió 6.0 i és la que explicarem com instal·lar a l’Ubuntu. Cal dir que l’Ubuntu Maverick (i sembla que també la Natty) portaran la versió 5. Un dels principals avantatges de la versió 6 respecte de la 5 és que la nova versió permet la gestió multicompanyia.

Instal·lació de dependències

Primer de tot instal·larem les dependències necessàries per poder instal·lar l’OpenERP v6. Així que executem:
sudo apt-get install python python-psycopg2 python-reportlab python-egenix-mxdatetime python-tz python-pychart python-pydot python-lxml python-vobject python-yaml python-gtk2 python-glade2 python-matplotlib python-hippocanvas postgresql

Configuració de PostgreSQL

L’OpenERP fa servir la base de dades PostgreSQL per emmagatzemar i manipular dades. Per tot això, un cop l’hem instal·lat (al pas anterior), caldrà crear la base de dades i configurar un nom d’usuari i contrasenya per al servidor. Caldrà que executeu les ordres següents (primer entrem identificant-nos com l’usuari postgres, que té permisos a la base de dades i després l’usuari anomenat «openerp»):
sudo su - postgres
password: XXXXXXXXXX
createuser --createdb --username postgres --no-createrole --pwprompt openerp
Enter password for new role: XXXXXXXXXX
Enter it again: XXXXXXXXXX
Shall the new role be a superuser? (y/n) y
CREATE ROLE

Amb això tindrem un usuari nou anomenat «openerp» amb la contrasenya que hàgiu introduït.

Instal·lació del servidor OpenERP

L’OpenERP és un programa que per una part ofereix un servidor i per l’altra ofereix clients diversos que es connecten al mateix. El primer pas serà instal·lar i configurar el servidor i seguidament instal·larem els clients que s’hi poden connectar.

Ara aneu a la pàgina web de baixades de l’OpenERP i baixeu-vos la darrera versió del servidor. Existeix un paquet .deb per instal·lar directament a Ubuntu/Debian.

  • Baixada | OpenERP v6 (trieu el paqeut deb del servidor)

Baixada del paquet deb de l'OpenERP

Un cop instal·lat el paquet del servidor haurem de configurar els paràmetres de connexió a la base de dades. Per fer-ho, editem el fitxer openerp-server.conf:
sudo gedit /etc/openerp-server.conf

Allà dins, ens interessen les línies que fan referència a db_name, db_user i db_password. Allà deixarem en blanc db_name i a user i password posarem els que havíem creat:
db_name =
db_user = openerp
db_password = XXXXXXXX

Amb això ja ho tindrem configurat i podrem iniciar el servidor:
sudo /etc/init.d/openerp-server stop
openerp-server

Si tot va bé, haureu de veure una cosa semblant al següent missatge:
[2011-01-31 11:43:41,827][?] INFO:server:OpenERP version - 6.0.1
[2011-01-31 11:43:41,828][?] INFO:server:addons_path - /usr/share/pyshared/openerp-server/addons
[2011-01-31 11:43:41,828][?] INFO:server:database hostname - localhost
[2011-01-31 11:43:41,828][?] INFO:server:database port - 5432
[2011-01-31 11:43:41,828][?] INFO:server:database user - openerp
[2011-01-31 11:43:41,828][?] INFO:server:initialising distributed objects services
[2011-01-31 11:43:42,087][?] INFO:web-services:starting HTTP service at 0.0.0.0 port 8069
[2011-01-31 11:43:42,087][?] INFO:web-services:starting HTTPS service at 0.0.0.0 port 8071
[2011-01-31 11:43:42,087][?] INFO:web-services:Registered XML-RPC over HTTP
[2011-01-31 11:43:42,090][?] INFO:web-services:starting NET-RPC service at 0.0.0.0 port 8070
[2011-01-31 11:43:42,090][?] INFO:server:Starting 3 services
[2011-01-31 11:43:42,090][?] INFO:server:OpenERP server is running, waiting for connections...

Instal·lació del client GTK

Ara que el servidor ja s’està executant, instal·larem un client GTK per poder treballar amb l’OpenERP. Tornem a la pàgina de baixades de l’OpenERP i baixem el paquet deb:

  • Baixada | OpenERP v6 (trieu el paqeut deb del client GTK)

Un cop instal·lat, ja el podrem executar des d’un terminal amb:
openerp-client

D’entrada s’obrirà una finestra que no mostrarà res. Anirem a Fitxer » Bases de dades » Nova base de dades per crear una base de dades nova per emmagatzemar totes les dades.

Creació d'una base de dades nova

Un cop creada la base de dades el sistema començarà a crear les taules, procés que pot trigar alguns minuts. Un cop haja acabat s’iniciarà l’assistent de configuració on es podran seleccionar els mòduls que s’instal·laran. Això ja s’explicarà en un altre manual. Aquesta última captura mostra el programa en la seua configuració sense cap mòdul.

L'OpenERP instal·lat i funcionant

Altres clients

L’OpenERP també té clients web i clients per a Windows i MacOSX. Aquest article el mourem a documentació i anirem ampliant la informació sobre com instal·lar el client web, ja que els clients de Windows i MacOSX són bàsicament iguals que el de GNU/Linux.

Recursos de l’OpenERP

Un dels principals avantatges de l’OpenERP és que al darrere hi ha una gran comunitat i moltes companyies. Això fa que el seu desenvolupament siga ràpid i millore força amb cada versió nova.

Existeix una comunitat catalana de l’OpenERP: www.openerp.cat on trobareu molta documentació al respecte. Ells porten la traducció al català de l’OpenERP, que en la versió 6 està incompleta. Cal dir que els mateixos que ho tradueixen al català també dediquen molt de temps a traduir al castellà, amb la qual cosa l’esforç que hi dediquen és molt. No dubteu en ajudar si vos agrada el programa.