El teu blog de Linux en català

Avui s’ha alliberat el nucli Linux 2.6.34 amb moltes millores i noves característiques incloses. Al bloc d’Oh! fan una descripció detallada la qual vos passe ací:

 • Ceph | Un sistema de fitxers distribuït, que pot considerar-se vagament similar als conceptes de lustre o el googlefs. És a dir, distribueix diverses còpies de les dades entre els servidors, i si un d’ells falla es replica en un altre. Com sol ocórrer en aquest tipus de sistemes de fitxers, les dades i metadades s’emmagatzemen per separat, però a diferència d’uns altres com el lustre, Ceph permet tenir múltiples servidors de metadades. El seu autor principal és Sage Weil, qui ho va iniciar  com a part de la seua tesi. De progressar, podria fer front a lustre i, a més, estar millor integrat en Linux. Una cosa curiosa és que Ceph utilitza per a implementar certes característiques i funcionalitats exclusives de Btrfs (i, de fet, han enviat pedaços per a implementar-les), de manera que Ceph utilitza Btrfs com a magatzem segur dels seus objectes. cal tindre en compte que és un sistema de fitxers àdhuc molt experimental ·
 • LogFS | És un sistema de fitxers dissenyat per a dispositius basats en «memòria flash» (SSD) i, com el seu nom indica, el seu disseny està basat en la idea d’estructura en forma de log (és a dir, totes les operacions del sistema de ftixers es van afegint linealment al capdavant del log). Pot considerar-se com el successor de JFFS2, al que supera en pràcticament tots els sentits. A diferència d’altres sistemes de fitxers per a dispositius SSD, té suport rudimentari per a funcionar en dispositius basats en blocs (discos durs).
 • Millores de Btrfs | En aquesta versió, Btrfs afegeix diverses coses:
  • La capacitat de configurar quin subvolum és el subvolum per defecte. Açò permet coses com, a l’hora d’actualitzar el sistema, prendre una captura, actualitzar, i configurar les actualitzacions com a subvolum per defecte. I, si alguna cosa falla, es reconfigura la captura anterior com subvolum per defecte. De fet, ja existeix en Fedora 13 un connector que automàticament pren captures abans de les actualitzacions i modifica fins i tot la configuració de Grub, permetent provar una versió de Fedora i tornar a l’anterior en cas de tenir problemes amb ella.
  • S’ha afegit una nova eina per a gestionar btrfs, l’ordre «btrfs». Aquesta eina reemplaça a totes les eines anteriors.
  • S’ha afegit la capacitat de llistar tots els subvolums del sistema (ordre «btrfs subvolume list»)
  • S’ha modificat el càlcul de df (que per a btrfs és molt més complex del normal), i s’ha afegit un df propi detallat (ordre  «btrfs filesystem df»)
  • Es poden defragmentar fitxers individuals, i fins i tot rangs determinats dins d’un mateix fitxer.
 • Vhost net | Es tracta d’un mòdul que realitza una optimització per a les funcions de xarxa de virtio (la interfície de E/S de Linux per a interactuar amb eficiència entre amfitrions i clients de virtualització). Aquest mòdul elimina 4 cridades al sistema per cada paquet de xarxa, i conseqüentment tota la sobrecàrrega que açò implica. D’aquesta manera, els convidats d’un sistema KVM poden tenir un rendiment de xarxa pràcticament idèntic al del maquinari natiu.
 • Kprobes jump | Kprobes és el sistema que utilitza Systemtap per a inserir sondes (probes) en punts aleatoris del codi kernel. Aquestes sondes insereixen la instrucció «int3», que provoca una interrupció que el codi de kprobes atén obtenint totes les dades que siguen necessàries per a Systemtap. En aquesta versió, Kprobes pot utilitzar una simple instrucció «jmp», és a dir, per a cridar a Kprobes simplement es fa un salt de codi, que és molt més eficient. Amb «int 3», una sonda tarda 0.5-1 microsegons en ser atesa, amb «jmp» amb prou faenes 0.1. Açò fa que la instrumentació en viu siga àdhuc menys notable en el sistema.
 • Millores de perf | Una nova eina que analitza estadístiques de bloquejos  (perf lock), i suport per a anàlisi entre diferents plataformes, per exemple un x86-32 bits i un SPARC 64 bits. Açò permet «empaquetar» les dades d’una anàlisi d’una càrrega concreta, i enviar-los per email a algú perquè sàpia revisar-los i trobar problemes.
 • Lockdep per a RCU | Lockdep és una eina de depuració que tracta de predir possibles fallades en els bloquejos del codi mentre s’executa el sistema. No obstant això, fins ara no incloïa depuració per a un dels tipus de bloqueig més importants i complexos de Linux, RCU. En aquesta versió, s’afegeix suport per a açò. ·
 • Generalized TTL Security Mechanism, private VLAN proxy arp | Dos nous RFCs (5082 i 3069). El primer és un sistema de protecció especialment útil per a protegir routers contra atacs amb paquets BGP.
 • Suspensió/resum asíncron | Fins ara, la suspensió i resum dels dispositius en Linux era síncron, és a dir, es feien les operacions de suspensió i resum del dispositiu un darrere d’un altre. En aquesta versió es fan en paral·lel, la qual cosa accelera el procés, especialment el de resum del sistema, encara que de moment solament ho utilitzen els dispositius PCI, USB i SCSI.
 • Alternança entre GPUs | Alguns portàtils inclouen múltiples GPUs, una de baix rendiment i consum i una altra d’alt, i permeten canviar dinàmicament entre ambdues. Aquesta versió afegeix suport per a açò en Linux (encara que requereix reiniciar les X).
 • Suport preliminar de Radeon HD5xxx | Però només preliminar…
 • Mòdul Ballon de VMware | El «Balloning» és una tècnica que permet limitar la memòria que utilitzen els clients en els sistemes virtualitzats amb col·laboració del client. Amb aquest mòdul, els clients  Linux en amfitrions VMware podran realitzar aquesta funció correctament.

També podeu trobar més enllaços:

· *Ceph: Un sistema d’arxius distribuït, que pot considerar-se vagament similar als conceptes de llustre o el *googlefs. És a dir, distribueix diverses còpies de les dades entre els servidors, i si un d’ells falla es replica en un altre. Com sol ocórrer en aquest tipus de sistemes d’arxiu, les dades i *metadatos s’emmagatzemen per separat, però a diferència d’uns altres com a Llustre, *Ceph permet tenir múltiples servidors de *metadatos. El seu autor principal és *Sage *Weil, qui ho inicie com a part de la seua tesi. En aquest article (o en aquest altre) s’explica detalladament el seu funcionament. De progressar, podria fer front a Llustre i, a més, estar millor integrat en Linux. Una cosa curiosa és que *Ceph utilitza per a implementar certes característiques funcionalitats exclusives de *Btrfs (i, de fet, han enviat pegats per a implementar-les), de manera que *Ceph utilitza *Btrfs com *almacen segur dels seus objectes. cal notar a més que és un sistema d’arxius àdhuc molt experimental · *LogFS: És un sistema d’arxius dissenyat per a dispositius basats en “memòria flaix” (*SSD) i, com el seu nom indica, el seu disseny està basat en la idea d’estructura en forma de *log (és a dir, totes les operacions del sistema d’arxius es van afegint linealment al capdavant de *log). Pot considerar-se com el successor de *JFFS2, al que supera en pràcticament tots els sentits. A diferència d’altres sistemes d’arxius per a dispositius *SSD, té suport rudimentari per a funcionar en dispositius basats en blocs (discos durs). · Millores de *Btrfs: En aquesta versió, *Btrfs afig diverses coses: · La capacitat de configurar què *subvolumen és el *subvolumen per defecte. Açò permet coses com, a l’hora d’actualitzar el sistema, prendre un *snapshot, actualitzar, i configurar a a les actualitzacions com *subvolumen per defecte. I, si alguna cosa falla, es *reconfigura el *snapshot anterior com *subvolumen per defecte. De fet, ja existeix en F13 un *plugin que automàticament pren *snapshots abans de les actualitzacions i modifica fins i tot la configuració de *Grub, permetent provar una versió de *Fedora i tornar a l’anterior en cas de tenir problemes amb ella. · S’ha afegit una nova eina per a gestionar *btrfs, el comando “*btrfs”. Aquesta eina reemplaça a totes les eines anteriors. · S’ha afegit la capacitat de llistar tots els *subvolúmenes del sistema (comando *btrfs *subvolume *list) · S’ha modificat el càlcul de *df (que, per a *btrfs és molt més complex del normal), i s’ha afegit un *df propi detallat (comando *btrfs *filesystem *df) · Es poden *defragmentar arxius individuals, i fins i tot rangs determinats dins d’un arxiu. · *Vhost *net: Es tracta d’un *driver que realitza una optimització per a les funcions de xarxa de *virtio (la interfície de *IO de Linux per a interactuar amb eficiència entre hostes i convidats de virtualització). Aquest *driver elimina 4 trucades al sistema per cada paquet de xarxa, i consegüentment tota la sobrecàrrega que açò implica. D’aqueixa manera, els convidats d’un sistema *KVM poden tenir un rendiment de xarxa pràcticament idèntic al del maquinari natiu. · *Kprobes *jump: *Kprobes és el sistema que utilitza *Systemtap per a inserir “sondes” (*probes) en punts aleatoris del codi *kernel. Aquestes sondes insereixen la instrucció “*int3”, que provoca una interrupció que el codi de *kprobes atén obtenint totes les dades que siguen necessaris per a *Systemtap. En aquesta versió, *Kprobes pot utilitzar una simple instrucció “*jmp”, és a dir, per a cridar a *Kprobes simplement es fa un salt de codi, que és molt més eficient. Amb “*int 3”, una sonda tarda 0.5-1 microsegons en *desapacharse, amb “*jmp” amb prou faenes 0.1. Açò fa que la instrumentació en viu siga àdhuc menys notable en el sistema. · Millores de *perf: una nova eina que analitza estadístiques de bloquejos (*perf *lock), i suport per a anàlisi entre diferents plataformes, per exemple un x86-32 bits i un *SPARC 64 bits. Açò permet “empaquetar” les dades d’una anàlisi d’una càrrega concreta, i *enviarselos per email a algú perquè sàpia revisar-los i trobar problemes. · *Lockdep per a *RCU: *Lockdep és una eina de depuració que tracta de *precedir possibles fallades en els bloquejos del codi mentre s’executa el sistema. No obstant això, fins ara no incloïa depuració per a un dels tipus de bloqueig més importants i complexos de Linux, *RCU. Aquesta versió, s’afig suport per a açò. · *Generalized *TTL *Security *Mechanism, *private *VLAN *proxy *arp: Dos nous *RFCs (5082 i 3069). El primer és un sistema de protecció especialment útil per a protegir *routers contra atacs amb paquets *BGP. · *Suspension/resum asíncron: Fins ara, la suspensió i resum dels dispositius en Linux era síncron, és a dir, es feien les operacions de suspensió i resum del dispositiu un darrere d’un altre. En aquesta versió es fan en paral·lel, la qual cosa accelera el procés, especialment el de resum del sistema, encara que de moment solament ho utilitzen els dispositius *PCI, USB i *SCSI. · Alternança entre *GPUs: Alguns portàtils inclouen múltiples *GPUs, una de baix rendiment i consum i una altra d’alt, i permeten canviar dinàmicament entre ambdues. Aquesta versió afig suport per a açò en Linux (encara que requereix reiniciar les X). · Suport preliminar de *Radeon HD5*xxx: Però solament preliminar… · *Driver *Ballon de *VMware: El “*Balloning” és una tècnica que permet limitar la memòria que utilitzen els convidats en els sistemes *virtualizados amb col·laboració del convidat. Amb aquest *driver, els convidats Linux en hostes *VMware podran realitzar aquesta funció correctament.

Anit es va publicar la versió 2.6.33 del nucli Linux. Aquesta actualització arriba després de tres mesos de desenvolupament des que es publicara la versió 2.6.32 i entre les principals novetats cal destacar la inclusió del mòdul Nouveau per a targetes NVIDIA, millores en els mòduls Radeon que deixen de ser experimentals, així com una major compatibilitat i millores amb el mòdul DRM (Direct rendering manager) de l’VMWare.

Aquesta nova versió també inclou millores amb ALSA (so), suport per a la monitorització de la temperatura als nous processadors AMD K10 i la inclusió de nous mòduls per augmentar la compatibilitat del nucli amb el nou maquinari que es va publicant. En Linus Torvalds comenta que aquest ha estat un cicle més enfocat a coses diverses i controladors, i no pas amb sistemes de fitxers, per exemple. Com ja és usual, dos terços dels canvis són relatius a mòduls i la resta són relatius a l’arquitectura pròpia del nucli i «altres coses».

A partir d’ara caldrà veure quin és el comportament del nou nucli i el seu rendiment, que és una de les parts que més ens pot interessar. Per descomptat, la inclusió dels mòduls Radeon i Nouveau és un gran pas cap a la nostra llibertat com a usuaris: podrem tindre acceleració 3D sense necessitat de mòduls privatius. I el que és millor encara: no haurem d’instal·lar ni configurar res (bé, no en tots els casos, és clar).

Fem un repàs a algunes notícies interessants d’aquesta setmana:

tux-linuxLinus Torvalds va enviar ahir a la nit un correu a la llista del nucli Linux anunciant la versió final del nucli 2.6.31. Darrere han passat 6 mesos de desenvolupament (període natural de publicació de cada nou nucli) i un debat que ha estat centrat sobretot en el temps d’arrencada del sistema.Tot i així, però, el nucli 2.6.31 aporta moltes més coses.

Per veure un llistat detallat de les característiques d’aquest nou nucli, podeu visitar la pàgina de kernelnewbies, ací destacarem el suport nadiu per a targetes ATI fins a R500 (això vol dir que si teniu targetes amb aquest xip, aconseguireu un bon rendiment amb mòduls totalment lliures), el suport per a R600 i R700 es deixarà per a la versió 2.6.32 del nucli.

També cal destacar el suport per a l’estàndard USB 3.0 (algú se’n recorda que amb Linux vam poder gaudir d’USB 2.0 abans que amb Windows XP?), es continua treballant en la millora d’EXT4 i Btrfs (els dos sistemes de fitxers que competeixen ara mateix), compatibilitat amb el sistema XFI de Creative i moltes altres millores, a més d’haver-se afegit suport per al maquinari més recent.

Distribucions com Ubuntu, Fedora o OpenSUSE inclouran aquest nucli per defecte. Cal comentar que AMD encara no ha publicat els mòduls d’ATI per a aquest nucli, cosa que vol dir que aquells qui tinguen una ATI hauran de conformar-se amb el mòdul lliure. Curiosament, Ubuntu té una versió no-oficial als seus repositoris d’aquest mòdul privatiu per al nucli 2.6.31.

Aprofitem per a recomanar-vos als més valents una aplicació per a Ubuntu anomenada KernelCheck, que instal·la el darrer nucli al nostre sistema. Aneu amb compte, heu de saber el que feu, simplement perquè és possible que el nou nucli no funcione del tot bé (tot i així, tampoc hi ha riscos de carregar-se res, ja que sempre podreu arrencar des del nucli original).

Aquesta setmana…

tonky

Microsoft ha anunciat l’alliberament de 20.000 línies de codi (les tenia retingudes a una presó propera a Alcatraç) corresponents a tres mòduls de dispositius que permetrien una millora substancial en el rendiment de la virtualització de Windows Server 2008 Hyper-V o Windows Server 2008 R2 Hyper-V.

Fins i tot els promotors de l’alliberament expliquen les raons a un vídeo. Més enllà de les raons comentades, és clar que Microsoft ha d’haver rebut pressions per part de companyies que treballen amb Windows virtualitzats sota màquines que fan servir GNU/Linux.

Tingueu en compte que són mòduls (controladors) per tal que tot funcione millor, però no és una aportació que augmente el rendiment general del nucli. No obstant, qualsevol alliberament és bo; i si és Microsoft qui ho ha de fer, encara més.

Un altre cap de setmana, un altre recull:

tux-linuxAhir ho va anunciar Linus Torvalds: s’ha publicat el nucli 2.6.30 i porta un bon grapat de millores i novetats. En Linus admet que aquest nucli encara té pendent algunes millores, però comenta que necessitaven treure-ho a la llum per tal que els usuaris pogueren reportar problemes i altres aspectes del funcionament.

Una de les principals millores d’aquest nucli és la compatibilitat amb el nou maquinari, a partir d’ara serà complicat trobar un ordinador que tinga components no compatibles. També s’ha millorat el procés d’arrencada: ara es podran llegir discos de manera simultània, cosa que reduirà substancialment el temps d’arrencada.

Quant a sistemes de fitxers, Ext4 s’ha estabilitzat prou i s’ha millorat el rendiment d’Ext3. A més, s’han afegit nous sistemes de fitxers: POHMELFS, EXOFS i FS-Cache. També s’ha implementat el suport per a RDS (Reliable Datagram Sockets) i per a les versions preliminars de IEEE 802.11w y NFS 4.1.

Al bloc d’oh! (en castellà) trobareu una explicació detallada de les noves característiques d’aquest nucli. En aquest moment cap distribució, exceptuant la versió en desenvolupament d’OpenSUSE 11.2 o Gentoo, no porta aquest nucli. Caldrà esperar a després de l’estiu per a que Fedora, Ubuntu o Mandriva el facen servir.

Dia amb una mica de vent a Barna, segur que a Alacant fa sol…

Ahir vam explicar la publicació d’Ubuntu Jaunty beta. El dia 31 es publicarà també la primera beta de Fedora 11 (jo ja en tinc un espai reservat al meu disc dur). Tot i la proximitat de les dues betes, Fedora 11 no es publicarà fins a finals de maig (un mes més tard que l’Ubuntu Jaunty). De l’OpenSUSE no en parlem molt ja que fins a l’estiu no arribarà la beta, i sembla que no es publicarà la versió final fins que no arribem als últims mesos de l’any.

I mentre les distribucions més famoses avancen, altres coses al món del programari lliure també ocorren:

 • Una notícia important que no vam comentar va ser la publicació de GNOME 2.26 la setmana passada. Softcatalà va presentar també la traducció i, com sempre, podem gaudir d’un escriptori de qualitat amb una traducció de qualitat. Així com versions anteriors de GNOME afegien grans canvis respecte a les altres, ara els canvis són menys “vistosos”, tot i que útils com la nova forma de compartir fitxers o el suport per a lector d’empremtes digitals.
 • Quant a notícies curioses, Microsoft va publicar un “estudi” on s’afirmava que l’IE8 era més ràpid que el Firefox i Chrome. Segons l’estudi, l’IE8 era més ràpid a la renderització dels 25 llocs web més visitats de la xarxa. L’estudi no és fals, però no es pot tindre en compte: per una part no es pot comparar l’IE8 amb Firefox 3.0 i Chrome 1.0 ja que són navegadors de diferent generació. Ja hi ha diversos estudis amb Firefox 3.1 i Chrome 2.0 que rebelen el rendiment superior d’aquests últims. Per altra part, algú realment ha pensat que agafar 25 llocs web i fer proves allà és una prova seriosa de rendiment?.
 • digiKam, el gestor de fotografies de KDE, ja ha migrat completament a KDE4. El resultat és un entorn molt atractiu, a més de totes les funcionalitats afegides que, conjuntament amb els kipi-plugins, permeten fer un munt de coses: ara podem geolocalitzar les fotografies, noves eines de cerca de les fotos, correcció automàtica de l’aberració de la lent, creació de miniatures molt més ràpida, etc.
 • Parlant de distribucions “no tan famoses” com les de dalt, als darrers dies s’ha presentat PCLinuxOS 2009, una distribució que va tindre un pic d’usuaris molt gran amb la versió 2007, però que ha estat perdent-ne cada vegada més. Aquesta nova versió sembla que arriba amb força i volen recuperar la fama perduda: inclouen el nucli 2.6.26 (curiós, ja que és antic), continuen amb KDE 3.5.10 (sembla que no han pogut fer la migració d’algunes funcionalitats a KDE4), les darreres versions de Firefox, OpenOffice.org, Amarok…  Baixeu-la!
 • Per cert, tornant a parlar d’Ubuntu, ja s’estan organitzant les festes d’instal·lació arreu del país. Per ara s’han organitzat festes a Lleida (17 i 18 de maig) i Terrassa (8 i 9 de maig). No deixeu de visitar la pàgina d’activitats de l’Ubuntu.cat per veure quines se’n faran. Per la nostra part, tractarem d’informar-vos de les novetats que hi haja. Algú sap si es farà alguna cosa a Barna?.
 • Una altra curiositat, un mapa interactiu del nucli Linux. Bàsicament és com si estiguerem a un Google Maps i aniguerem fent zoom a unes zones o d’altres obtenint informació sobre les diferents capes del nucli. S’han fet moltes de coses d’aquest tipus, curioses per als usuaris corrents i supose que molt, molt interessants per a usuaris que tinguen idea de l’estructura interna del nucli.
 • Per acabar, i parlant també de distribucions, Moblin ha presentat la seua segona alfa. Moblin és la distribució que sembla estar sent impulsada per Intel i enfocada als ultra-portàtils. Arrenca en qüestió de segons i, a més, estan creant un SDK propi per tal de crear aplicacions per al sistema. Caldrà estar atents a l’evolució d’aquesta distribució. Podeu baixar-la, però haureu de seguir els pasos d’instal·lació al peu de la lletra si voleu instal·lar-la sense problemes.