El teu blog de Linux en català

Recentment ha entrat en el repositori del GNOME una aplicació nova coneguda com: Bijiben.

Bijiben és un editor de notes senzill per al GNOME. La implementació d’aquesta aplicació s’ha fet després de les propostes visuals que s’havien fet. El resultat és força acceptable, excessivament senzill, però. Ací teniu un vídeo del seu funcionament.

Personalment crec que l’aplicació no està malament. Proposaria algunes millores, com per exemple a l’hora de crear una nota nova, en lloc de demanar el nom directament, que es fera editable el títol de la barra superior (a l’estil del google docs). Possiblement també faria conjuntament una integració amb el calendari del gnome. Així seria molt més completa.