El teu blog de Linux en català

La companyia on treballe, Smile, ha creat un llibre blanc  on analitza les millors solucions open source en una guia de 40 àrees d’aplicació com ara business intelligence, CMS, portals, e-commerce, sistemes de gestió documental o de infraestructures. Es presenten més de 150 productes que s’han avaluat i 300 referències amb la finalitat d’ajudar a escollir la solució open source més apropiada per a diferents casos de negoci.

Smile ha comptat amb més de 30 especialistes, els millors experts tècnics, funcionals i de negoci en la seva especialitat. En 260 pàgines, 150 solucions es presenten i avaluen de forma concisa sobre la base de sis criteris particulars. Les solucions es divideixen en 3 dimensions:

  • Infraestructura: firewalls, sistemes de monitoratge, acceleradors de HTTP, gestió remota…
  • Desenvolupament i capes intermèdies: directoris corporatius, bases de dades, els ESB, frameworks i llibreries de desenvolupament web, eines de probes de càrrega…
  • Aplicacions: CRM, eines business intelligence, CMS, eines ECM, portals, solucions e-commerce…

Podeu baixar aquest llibre blanc de l’Open Source des de la pàgina d’Smile (en anglès).