El teu blog de Linux en català

És sabut que totes les nostres operacions a Internet es fan mitjançant la nostra IP pública i que pot ser registrada amb facilitat, el que suposa una manca de privadesa prou considerable.

Per reparar aquest problema existeix el projecte TOR, una xarxa distribuïda de repetidors que ens permeten connectar-nos a Internet a través d’ells i així tenir un IP pública diferent a la nostra.

Per instal·lar-lo i configurar-lo donarem les instruccions específiques per a la distribució Ubuntu, encara que hauria de ser molt similar a la resta de distribucions.

El primer de tot, haurem d’instal·lar els paquets privoxy i tor:

 • sudo apt-get install privoxy tor

Un cop instal·lats, haurem de configurar el servidor proxy Privoxy perquè es connecte a través de TOR.

Primer, obrim el fitxer de configuració:

 • Ubuntu: gksu gedit /etc/privoxy/config
 • Kubuntu: kdesudo kate /etc/privoxy/config

I afegim la següent línia al final (comprovem que no hi estiga ja):

 • forward-socks4a / localhost:9050 .

Desem el fitxer i iniciem els serveis:

 • sudo /etc/init.d/tor start
 • sudo /etc/init.d/privoxy start

Ara sols ens queda configurar els nostres programes. Com a exemple, parlarem del Firefox.

Per configurar Firefox tan sols haurem d’instal·lar l’extensión Torbutton. Un cop instal·lada l’extensió, ens apareixerà a la barra d’estat un text en roig que diu “Tor Disabled“. Per utilitzar Firefox amb TOR tan sols haureu de fer clic a eixe missatge i esperar fins que aparega al seu lloc i en verd “Tor Enabled“. Per desactivar-lo feu de nou clic. Podeu confirmar que esteu connectats a través de TOR visitant Xenobite.

En general, TOR podrà ser usat per aquells programes que tinguen suport per a proxys HTTP i/o SOCKS. Els programes hauran de ser configurats al seu corresponent apartat de Proxy i les dades de connexió seran les següents:

Servidor HTTP:

 • Servidor: 127.0.0.1
 • Port: 8118
 • Usuari/contrasenya: deixeu en blanc

Servidor SOCKS:

 • Servidor: 127.0.0.1
 • Port: 9050
 • Versió: 5
 • Usuari/contrasenya: deixeu en blanc

Font | Ubuntu Community Wiki