El teu blog de Linux en català

inSSIDer és una aplicació que pot escanejar qualsevol xarxa sense fils per tal d’establir quina és la fortalesa del senyal, encara que no s’estiga connectat a la xarxa. Això permet als usuaris de forma ràpida i senzilla decidir quina és la millor xarxa a la qual connectar-se (en cas que hi haja més d’una xarxa sense fils a la qual hi tinguem accés).

Interfície de la versió alfa a GNU/Linux

Característiques

  • Es poden ordenar els resultats per adreces Mac, SSID, canals, RSSI i darrer cop que s’ha descobert
  • Inspecció de la nostra pròpia xarxa per veure si hi ha conflictes amb altres xarxes sense fils
  • Seguiment de la fortalesa de la senyal en dBm
  • Filtratge de punts d’accés d’ús senzill
  • Exportació de xarxes sense fils i dades GPS per veure on es troben els punts al Google Earth

Baixada

Aquest programa encara està en versió alfa, però existeixen paquets de baixada per a distribucions rpm, deb i també per compilar en format tar.gz, tant de 32 com de 64bits.