El teu blog de Linux en català

Grnotify és un applet que s’afegeix al panell del GNOME i que ens informa sobre les actualitzacons que es van produint al nostre espai del Google Reader. És una aplicació senzilla, però segur que molts la trabareu molt útil. A la pàgina de descàrrega trobareu paquets per a ubuntu i les fonts.

http://sourceforge.net/dbimage.php?id=159760