El teu blog de Linux en català

Amb la publicació del Firefox 3, molts usuaris d’aquest navegador van veure com l’extensió que en cas de problemes podia exportar i importar totes les dades del seu perfil no n’era compatible, estem parlant de FEBE (Firefox Environment Backup Extension).

Doncs bé, fa uns dies va sortir la versió 6.0 que sí que és compatible amb Firefox 3. Aquesta nova versió arriba carregada de moltes novetats:

  • FEBE 6.0 usa els components zip/unzip del Firefox. Així doncs és més ràpid que versions anteriors de FEBE que depenien d’utilitats externes.
  • Ara es podran carregar les còpies de seguretat automàticament a Box.net sempre i quan se’n disposi un compte.
  • Es pot verificar el directori de les extensions. Actualitzant a Firefox 3.0 quasi sempre es deixava brossa en aquest directori i FEBE ho netejarà.
  • Còpia ràpida. Podràs fer una còpia ràpida d’unes o altres extensions/temes quan vulguis. Seran desades en un sol fitxer *.xpi (semblant al que fa CLEO).

Avisar que FEBE 6.0 no és pas compatible amb Firefox 2.0, així doncs si voleu usar FEBE en el FF 2.0 haureu d’utilitzar la versió prèvia 5.0 del FEBE.