El teu blog de Linux en català

La situació és la següent. Tenim un ordinador, el servidor, que es pot connectar bé al nostre router per mitjà de l’interfície wlan0. Per contra, tenim un altre ordinador, el client, que no té targeta de connexió inal·làmbrica o pel que sigui, no es pot connectar per wifi a Internet. Així, perquè l’ordinador client tingui connexió a Internet, el connectarem a l’ordinador servidor amb un cable de xarxa ethernet creuat. Per aconseguir-ho, configurarem l’ordinador servidor perquè faci d’enrutador a l’ordinador client a través del tallafocs d’iptables.

Esquema simple d'enrutament

Llegeix-ne més