El teu blog de Linux en català

Una interessant ordre de terminal és df, que passant alguns paràmetres ens permet conèixer ràpidament l’estat de l’espai a les particions/discos de l’ordinador. L’ordre que s’ha d’escriure és la següent:

df -H

Això mostrarà tots els discos i punts de muntatge, potser massa informació. Si volem filtrar per tipus de sistema de fitxers, es fa servir l’opció –type=tipus, on tipus és el tipus de sistema de fitxers. Per exemple, si volem veure l’estat de les particions amb format ext4:

df -H --type=ext4

Podeu obtindre més informació de l’ordre df amb:

man df

Espai lliure al disc amb df

Espai lliure al disc amb df

Com ens comenta en Gil, també existeix una altra ordre interessant que ens permet conèixer l’espai que ocupa un directori concret:

du -sh CARPETA