El teu blog de Linux en català

Totes les distribucions basades en la Debian (i Ubuntu és una d’elles) realitzen la instal·lació de programes a partir de fitxers que tenen extensió “.deb”. Però hi ha un gran nombre de distribucions (entre les que n’hi ha de tan importants com Fedora, OpenSUSE i Mandriva) en les quals la instal·lació de programes es fa a partir de fitxers “.rpm”.

No és gaire habitual, però encara de tant en tant hi ha algun programa que ens interessa instal·lar, i trobem el seu fitxer “.rpm”, però no el fitxer “.deb”. Per a poder instal·lar aquests programes hi ha la utilitat Alien. Aquesta es troba en els repositoris d’Ubuntu de manera que podem instal·lar-lo directament des del Synaptic, o des d’un terminal per mitjà de l’ordre següent:

sudo apt-get install alien

Realment, alien ens permet convertir un fitxer “.rpm” en un “.deb” per a poder-lo instal·lar amb les eines pròpies d’Ubuntu. Un cop tenim instal·lat Alien, hem de baixar-nos al nostre equip el fitxer “.rpm” que volem instal·lar. Imaginem que es tracta del fitxer “programa.rpm”. Obrim un terminal, anem al directori on hem desat el fitxer i executem:

sudo alien programa.rpm

Això ens crearà el fitxer “programa.deb” que ja podrem instal·lar per mitjà de la comanda:

sudo dpkg -i programa.deb

I ja tindrem a la nostra disposició el programa.

Alien també pot convertir altres tipus de fitxer, com els “.slp” (de Stampede), “.tgz” (de Slackware) o els “.pkg” (de Solaris). A més, no només permet crear fitxers “.deb”, sinó qualsevol conversió entre els diferents tipus de fitxer. O sigui, que també el podem utilitzar per a instal·lar fitxers “.deb” en distribucions que en principi no els admetin. També té altres opcions com la d’instal·lar directament el programa sense haver de fer el “dpkg”. Si voleu una explicació més detallada de totes les opcions d’Alien, podeu anar a aquest enllaç.

Per últim, voldria remarcar que la utilització del Alien ha de ser l’última opció en cas que el programa que volguem instal·lar no estigui ni en repositoris, ni trobem el corresponent fitxer “.deb”, perquè les diferències entre distribucions no són únicament en els tipus de fitxer d’instal·lació. A més, el programa pot necessitar dependències que no tinguem resoltes en la nostra distribució. Jo no he tingut problemes els pocs cops que l’he hagut d’utilitzar, però convé tenir-ho en compte.