El teu blog de Linux en català

Seguint amb l’interessantíssim article publicat pel zytum, avui aprendre’m com fer el teclat a mida.

Anem per pams. No us molesta que la tecla que hi ha a l’esquerra de la tecla d’esborrar sigui un signe d’exclamació castellà “¡”? Jo puc comptar amb els dits de la mà els cops que he fet servir aquesta tecla. En canvi, una altra tecla com la tecla d’igual “=” si que la utilitzo i molt, i trobo que és molest haver de prémer “maj+0” per obtenir-lo.

Anem a veure com ho farem. Primer de tot obrim una terminal i hi escrivim:

xmodmap -pke > teclat-catala.txt

Ara obrim el fitxer creat anomenat:

gedit teclat-catala.txt

I canviem aquesta línia
keycode 21 = exclamdown questiondown exclamdown questiondown asciitilde asciitilde

Per aquesta
keycode 21 = equal questiondown exclamdown questiondown asciitilde exclamdown

Ara li diem d’utilitzar la nova disposició del teclat amb aquesta ordre:
xmodmap teclat-catala.txt

Si voleu fer utilitzar el teclat cada cop que s’engegui l’ordinador, heu d’anar a:
Sistema->Preferències->Aplicacions d'inici->xmodmap teclat-catala.txt

Si us heu hi heu fixat, en el fitxer de configuració del teclat, hi han 6 columnes. Les dues primeres són per la tecla amb i sense majúscules canviades per nosaltres. Les dues següents són les que té el sistema per defecte (perquè ens en recordem nosaltres), i les dues últimes són per fer funcionar amb la tecla “alt gr” amb i sense majúscules. Per tant, si voleu fer servir el signe “¡”, l’haureu d’invocar amb “alt gr+maj”.

Ara només us queda si voleu ser imaginatius i fer-vos el vostre teclat personalitzat, ho podeu fer amb aquesta ordre amb la qual podem veure el codi numèric que te cada tecla i la descripció que té:

xev

state 0x0, keycode 21 (keysym 0x3d, equal), same_screen YES,

Referències

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1458380