El teu blog de Linux en català

Automatix va estar una de les eines que més ens van facilitar la vida durant les primeres versions d’Ubuntu (gairebé fins a Feisty). Amb cada nova versió d’Ubuntu, les tasques que feia Automatix van anar incorporant-se al mateix sistema (com la instal·lació de còdecs propietaris, accés a programari concret, etc.) de forma que automatix va passar a un segon pla.

Una de les esperances de l’equip d’Automatix era l’acceptació oficial d’Ubuntu per tal d’obtindre un major suport. Ubuntu, però, va donar un cop de gràcia al programa dient que no l’acceptava, entre d’altres raons, per qüestions de seguretat.

Des de fa uns pocs dies, el mateix equip d’Automatix  ha presentat Ultamatix. És exactament el mateix que Automatix, amb el mateix aspecte gràfic. La novetat és que ara és compatible amb Ubuntu Ultimate Edition, Ubuntu Hardy i Debian unstable. El programari que inclou és el següent:

Ripeig Missatgeria Clients de correu Ginys EyeCandy Utilitats Vídeo/Àudio Programació Jocs
DVD Ripper (DVD ripper tool) Pidgin + All its plugins Checkgmail (system tray GMail checker) Avant Window Navigator (Mac OS X dock-like) Acrobat Reader (PDF viewer) Amarok 2 (versatile audio player) Glade 3 Enemy Territory
DVD Styler (DVD authoring system)) AMSN (MSN Messenger client) Swiftdove (Thunderbird clone) Gdesklets (desktop widgets) Gourmet (recipe manager) Banshee (audio player) Quanta Plus The Battle for Wesnoth
K9copy (DVD backup software)) Kvirc (IRC client) Screenlets (desktop widgets) Google Earth Dragon Player (video player) Screem Editor Vegastrike
Man DVD (DVD-Video generator)) Skype (Voice Over IP software) Ultimate Edition themes Google Picasa Totem-Xine Bluefish Editor Globulation 2
xDVDshrink (DVDshrink clone)) XChat (IRC client) Microsoft Office OpenXML Translator Songbird (iTunes like music manager) Anjuta IDE Neverball
OpenOffice Clipart VLC (video player) Tremulous
Lives (video editor) iLinux (iLife alternative) Warzone 2100

És interessant el nombre de jocs que es poden instal·lar (hi ha més dels que es mostren al llistat). Tot i així, però, es diga Automatix o Ultamatix, pel que es pot observar, el programa no aporta gaire coses novedoses. És simplement una selecció interessant de programari per a la qual no caldria crear un programa, sinó que amb un llistat d’aplicacions interessants seria suficient. Així els usuaris les podrien instal·lar des de l’Afegeix/Elimina (que per a això està).