El teu blog de Linux en català

Un dels problemes futurs amb el quals us podreu trobar amb la nova versió d’Ubuntu, la Intrepid Ibex, serà la inclusió dels controladors lliures de maquinari al nucli 2.6.27. Per descomptat això és una bona notícia. Ara bé, en alguns casos pot suposar un mal de cap important.

Serà el cas de les targetes sense fils. Amb el nou nucli s’inclou suport per a gairebé totes les targetes sense fils. El problema es troba en què en alguns casos el mòdul té un rendiment prou inferior al mòdul privatiu (per exemple, no suportar un tràfic de baixada superior a 100Kbytes/s). Per això, caldrà que desactiveu el mòdul lliure i instal·leu el propietari.

A mode d’apunt (ja que sempre se m’oblida), deixe ací el fitxer que cal editar. Jo m’he trobat amb aquest problema a dos tipus de targetes sense fils: les que fan servir el xip bcm4xxx i les atheros. Per desactivar el mòdul lliure, caldrà editar el fitxer /etc/modprobe.d/blacklist i afegir línies del tipus:
blacklist ath5k

Aquest seria el cas per a les targetes atheros. En el cas de les bcm43xx, seria:
blacklist bcm43xx

I per a la resta de mòduls, el mateix. El problema sol trobar-se en trobar el nom exacte del mòdul (per això podeu sempre demanar ajuda al fòrum). Tot i així, és probable que a la versió final (o a futures versions), Ubuntu permeta triar entre el controlador lliure o el privatiu (cosa que fa ara parcialment). Igualment, és possible que el nucli millore aquests mòduls i ja no calga fer servir la solució privativa.