El teu blog de Linux en català

Linux Shell [crgrep]

Si feu servir grep, de ben segur que alguna vegada vos heu plantejat si seria possible fer un grep a un document PDF, o a una base de dades, o a una web. grep no pot fer això, però crgrep sí que pot. Escrit en JAVA, permet cercar en diferents tipus d’entitats:

  • documents de text, pdfs
  • taules de bases de dades
  • fitxers zip, tar, war, ear i jar
  • metadades d’imatges (jpeg, gif, etc.)
  • text en documents escanejats
  • fitxers tipus POM
  • recursos web (directament sobre urls)

Baixada

crgrep es pot baixar com a binari des de la pàgina del projecte al SourceForge. Només cal extraure el fitxer i utilitzar el binari que es troba al directori bin.

Com utilitzar-lo

La forma general d’ús és:

crgrep patró camí_al_recurs

Per exemple:

crgrep terra document.txt

També permet cercar a directoris. Per exemple, si volem cercar al directori ‘target’:

crgrep -r key target Resultat: target/simple_file.txt: a key moment target/misc.zip[misc/nested_monkey.txt] target/monkey-pics.txt:1:A file about happy monkeys. target/test-ear.ear[META-INF/MANIFEST.MF]:5:Created-By: Apache monkey

A una base de dades podem cercar la columna que coincideix amb ‘handle’:

crgrep -d -U "jdbc:sqlite:/databases/db.sqlite3" handle '*'

Per cercar a un document escanejat:

crgrep --ocr report report_scan.png

Per cercar a una URl:

crgrep google_favicon http://www.google.com

Trobeu més informació a cryanfuse.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.