El teu blog de Linux en català

Monthly Archive: octubre 2009

Qui no ha sentit a parlar mai de la Biotecnologia, dels Biocombustibles, o potser de la Bioinformàtica? Hem de reconèixer que el prefix Bio està de moda. En aquests temps moderns que corren, sembla que col·locar aquesta petita paraula davant d’una altra la fa convertir en una de més especial. Però la veritat és que Bio només indica que una cosa té a veure amb la Biologia, la ciència que estudia les lleis de la vida.

Per tant, fent una ràpida deducció podem arribar a la conclusió que la Bioinformàtica consisteix en l’aplicació de les eines informàtiques per tal de resoldre problemes que es plantegen en el món de la Biologia. Generalment, dins d’aquest sector sempre es treballa amb programari lliure, i és per això que m’interessa introduir aquest concepte i explicar-ne bàsicament les seves utilitats.

La Bioinformàtica està estretament relacionada amb les tècniques d’anàlisi que inclouen la informàtica, la programació, la matemàtica aplicada, l’estadística, la bioquímica i la genètica molecular. La fusió de totes aquestes eines, enfocades cap al món de la Biologia, permet solucionar problemes diversos, analitzar dades i simular sistemes o mecanismes.

representació_proteïna_2

Representació d'una proteïna 1

El finalitat principal d’aquestes tècniques es troba en la utilització de recursos computacionals per tal de solucionar o investigar problemes sobre escales de tal magnitud que sobrepassen la capacitat humana de discernir. S’han d’utilitzar eines informàtiques a fi d’extreure informació útil de dades produïdes per tècniques biològiques d’alta productivitat. Per exemple, una vegada es seqüencia el genoma d’una persona es tenen aproximadament 3 ×109 nucleòtids (subunitat de ADN). Cada nucleòtid es pot representar amb una lletra (A, T, C o G). Per tant, és impossible tractar una seqüència de 3 ×109 lletres seguides si no es fa per ordinador.

Bàsicament, en la Bioinformàtica es treballa amb fitxers de text. La mida d’aquests fitxer pot ser tan gran com la xifra que us he donat abans. Però això no acaba aquí, perquè no només hi ha seqüenciat el genoma d’una persona sinó que també en tenim d’altres persones, animals i organismes vius. Això ens porta cap a la formació de bases de dades i recursos compartits entre els centres d’investigació a internet. La informació s’ha de compartir ja que la investigació costa molts diners, és molt lenta i necessita contrastar hipòtesis. Seria molt absurd i no sortiria a compte repetir experiments a diferents llocs una vegada i una altra! Així doncs, com ja us podeu imaginar, sempre es treballa amb programari lliure i es comparteix la informació, de manera que si un científic (o qualsevol persona del món) vol accedir a la informació sobre uns gens determinats descoberts per algú altre, ho pot fer sense cap mena de problema.

seqüencia_genètica

Els gens MCA1 i YOR205C dels llevats.

Els principals esforços d’investigació en aquests camps inclouen l’alineament de seqüències, la predicció de gens, muntatge de genomes, alineament estructural de proteïnes, predicció d’estructura de proteïnes, suport de la teoria de l’evolució i altres aplicacions.

El món de la Bioinformàtica és molt interessant i extens, així que de mica en mica aniré escrivint sobre les eines informàtiques que es fan servir, que poden anar des de senzilles línies de comandes interpretades per la terminal, fins a programes gràfics més complexes i serveis web.

Representació d'una altra proteïna

Representació d'una proteïna 2

Entre la quantitat de fons d’escriptori que podem posar al nostre espai de treball, els fons “dinàmics” són molt especials: canvien amb el temps. Hui us parlem d’un fons de pantalla (des de Web Upd8) que mostra la Terra vista des d’un satèl·lit, en temps real, veient com evolucionen els núvols i el dia i la nit.

L’script funciona d’una manera una mica… bèstia. El que fa bàsicament és baixar cada pocs segons una imatge actualitzada de la terra. Així, una vegada establerta la imatge com a fons, aquesta es va actualitzant sense que ens adonem (i tampoc sense consumir gaire recursos).

Per posar-ho com a fons, heu de seguir els següents passos:

  1. Baixeu l’script des d’aquest enllaç
  2. Creeu una nova carpeta a dins del vostre directori personal amb el nom “earthwallpaper” i copieu l’script que heu baixat allà
  3. Aneu fins a eixa carpeta amb el nautilus, feu clic amb el botó dret sobre l’script i feu clic a “Propietats”. A la pestanya de “Permisos” heu de seleccionar “Permet executar aquest fitxer com a un programa”
  4. Seguidament heu d’anar a Sistema > Preferències > Aplicacions d’inici i allà fer clic a Afegeix. Podeu posar-li el nom que vulgueu, després feu clic sobre “Navega” i seleccioneu el changer.sh que teniu a la carpeta earthwallpaper
  5. Si eixiu i torneu a entrar a la sessió, l’script ja s’estarà executant. Es crearà un fons anomenat world.jpg a la carpeta oculta .gnome2. Així, feu clic a l’escriptori per canviar el fons d’escriptori i feu clic sobre Afegir. Haureu d’anar a la carpeta .gnome2 i allà trobareu el fons que s’anirà actualitzant.

Resultat:

Captura