El teu blog de Linux en català

Instal·lar paquets a través del navegador web

Avui he descobert aquesta aplicació, que ens permet instal·lar paquets a través del nostre navegador web, desde la barra de navegació.

Aquí explicaré com fer-ho desde Firefox, Opera i Konqueror.

El primer que hem de fer es instal·lar el paquet apturl amb una simple comanda desde la terminal:

sudo apt-get install apturlDesde Firefox:

Posar “about:config”a la barra
Botó dret, nou, cadena
Posar “network.protocol-handler.app.apt” al nom i “/usr/bin/apturl” al valor.
Botó dret, nou, cadena
Posar “network.protocol-handler.app.apt+http” al nom i “/usr/bin/apturl” al valor.

Desde Opera:

Obrir preferencies
Aplicacions -> Preferencies -> Avançat -> Programes
Botó afegir
Posar“apt” a la casella “Protocol” i “apturl” a la casella “Obrir amb una altre aplicació”.
Apretar Ok.
Boto afegir
Posar “apt+http” a la casella “Protocol” i “apturl” a la casella “Obrir amb una altre aplicació” field.
Confirmar amb Ok.

Desde Konqueror:

Crear “apt.protocol” i “apt+http.protocol” al directori “/usr/share/services”.
Filename: apt.protocol
[Protocol]
exec=apturl “%u”
protocol=apt
input=none
output=none
helper=true
reading=true
writing=true
Filename: apt+http.protocol
[Protocol]
exec=apturl “%u”
protocol=apt+http
input=none
output=none
helper=true
reading=true
writing=true


A partir d’aquí ja podríem instal·lar aplicacions desde la barra, fent:


apt://aplicació

Fonts:
http://blog.appnr.com/help/#howto-install-packages
http://www.linuxparatodos.net/portal/article.php?story=apturl

Deixa un comentari

Your email address will not be published.