El teu blog de Linux en català

Canviar el nom als discs/volums que apareixen a l'escriptori

A les darreres versions de GNOME (almenys a Ubuntu i Fedora), quan tenim particions al disc dur i les muntem a l’escriptori per defecte, solen aparèixer com:

 • Suport de XXGb
 • /punt_de_muntatge

Totes dues maneres de presentar-ho fan que siguen difícil d’entendre quin disc representen (en el primer cas) o bé són lletges (el segon cas). Doncs bé, solucionar-ho i posar el nom que nosaltres vulguem és senzill (en el cas de particions ext2/3 i ntfs).

 • Particions ext2/3

1. Primer esbrineu quin és el dispositiu (ja sabeu, /dev/sdxy).

2. Amb això, obriu una terminal i executeu la següent ordre (com a superusuari).
e2label /dev/sda1 Nom_que_vulgueu

Això farà que la propera vegada que inicieu el sistema operatiu aparega “Nom_que_vulgueu” en lloc de /media/disc o Suport de XXGb.

 • Particions ntfs

El primer pas és igual, heu d’identificar quina és la partició. Després cal instal·lar un programa, el ntfsprogs que és a totes les distros. Una vegada instal·lat, podreu canviar el nom del dispositiu amb l’ordre (com a superusuari i amb la partició no muntada):
ntfslabel /dev/sda1 Windows

 • Particions FAT

Heu d’instal·lar el programa mtools (també disponible a totes les distros). Una vegada instal·lat, heu de seguir els següents passos:

1. Copieu el fitxer mtools.conf al vostre directori:
cp /etc/mtools.conf ~/.mtoolsrc

2. Haureu d’afegir aquesta primera línia al fitxer mtoolsrc per tal de poder editar el nom del disc:
mtools_skip_check=1

3. Finalment, podreu canviar l’etiqueta del disc (sempre com a superusuari):
mlabel -i /dev/sdd1 ::etiqueta

2 comments

  • CarlesMayol on 18 d'octubre de 2008 at 12:07

  Reply

  Amb volums vfat (FAT32) també funciona?

  Merci, article bastant interessant!!

  • Pau on 18 d'octubre de 2008 at 12:45

  Reply

  Teòricament sí. Jo ho vaig provar i alguna cosa va fallar. Als volums ntfs i ext2/3 sí que funciona bé.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.